Medicinpåminnare

Medicinpåminnare

Medicinpåminnare

Med säkerhetslucka som effektivt förhindrar att man kommer åt fel medicindos.

Läs mer

Köp

Med säkerhetslucka som effektivt förhindrar att man kommer åt fel medicindos.

Läs mer

Köp

Fallsensor som kan skicka ut ett larm helt automatiskt.

Läs mer

Köp