Nyttan med GPS-Larm

Anledningar till att använda GPS-larm

Det tre vanligaste anledningar till varför en användare önskar eller är i behov av ett GPS-larm är:

De som använder GPS-larm av säkerhets skäl använder ofta larmets funktioner så som trygghetsområde, dörrlarm, fallarm eller andra unika lösningar. Dessa användare är ofta i behov av omgivning eller individanpassningar för att påkalla stöd. Användare som nyttjar GPS-larm av trygghets skäl önskar ofta att självständigt kunna påkalla stöd men även att omgivningen vid specifika händelser skall kunna agera eller söka efter användarens position. Dessa användare vill ofta ha få men specifika inställningar. Användare som önskar GPS-larm av självständighets skäl önskar endast använda larmet vid akuta tillfällen.

Flera olika modeller med gemensam hantering

En GPS modell kan inte självständigt skapa förutsättning för att erbjuda en god, individanpassad omsorg med rörelsefrihet för alla. För att tillgodose det behöver det finnas olika varianter av GPS-larm som var och en samt tillsammans erbjuder flera funktioner, sätt att bära GPS-larmet på men har ett gemensamt hanterande.

Möjligheterna med GPS-larm

 

Vi är stolta över att erbjuda användarna de på marknaden bäst, flexibla och anpassningsbara GPS-larm med en tillgänglig och diskret design. Dessa kan ge möjlighet till att:

  • Självständigt eller genom individanpassningar påkalla uppmärksamhet eller larma
  • Öka psykiska och sociala välbefinnande
  • Samtal på distans
  • fortsätta att hålla en aktivitetsnivå som användaren mår bra av
  • vistas ute i naturen, på tomte eller på balkongen och ta del av de hälsofördelar uteliv har
  • med stöd sköta flera hushållssysslor
  • hålla en social distansering
  • Se var du är om du behöver stöd
  • vid oplanerade händelser så som personalbrist eller dylikt använda larm för aktivitet och kommunikation
  • använda fallarm eller annan viktig funktionalitet