Posifon Careousel Mk3

Betydelsefulla funktioner

Careousel MK3 är instegsmodellen i Careousel-serien.

Den programmeras enkelt och påminner brukaren genom en ljudsignal och/eller blinkande lyse när det är dags att ta sin medicin. Den matar fram rätt dos vid rätt tid, samtidigt som övrig medicin inte är tillgänglig.

Med medföljande nyckel så kan man låsa in medicinen.

Medicinen doseras i en kassett med 28 fack. Maximalt antal dagliga påminnelsetidpunkter är 24.

Enkel

Medicinen tas genom att Careousel vänds upp-och-ner och medicinen hälls ut i handen eller en skål. Vändningen gör att ljud- och ljussignalen avbryts.