Nyttan med Medicinpåminnare

Nyttan med Medicin- påminnare

Medicinpåminnare skapar trygghet

Medicin- påminnare skapar trygghet

Man vet hela tiden att man påminns om att ta den viktiga medicinen.
Man slipper oroa sig för att man tagit för mycket eller inte alls. En medicinpåminnare både påminner och förhindrar feldosering.

Vi anhöriga får ta ett allt större ansvar för våra äldre. Men det är ju omöjligt att ständigt vara närvarande. Det är därför en uppkopplad medicinpåminnare en fyller en viktig funktion. Vi behöver inte oroa oss för att våra anhöriga inte tar sin viktiga medicin eller kanske än värre tar flera doser på samma gång.

Olika funktioner och behov

Vissa vill ha en portabel medicinpåminnare som kan följa med på aktiviteter eller till arbetet, för andra är det viktigt att medicinen förvaras på ett säkert sätt. Vare sig det är en Careousel, Medido eller MiniTell. Olika medicinpåminnare behövs för att kunna svara upp på de olika behöv som finns och vi kan erbjuda ett brett sortiment av kvalitetssäkrade och välbeprövade produkter.

Övriga läkemedel (Dosett)

Careousel är en liten, smart och lättanvänd dosett med påminnelsefunktion. Den programmeras på ett enkelt sätt och matar sedan fram rätt medicin vid rätt tidpunkt. Careousel GSM är försedd med en inbyggd mobiltelefonmodul som gör att man kan larma med SMS, ställa in Careousel i en webbsida och få full kontroll på när medicinen tagits.